Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd 2023-2026

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planverksamhet, byggverksamhet, gestaltning och utformning av allmänna platser och gator, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och läkemedelslagstiftnignen.

Presidium

Michael Jonsson Granstedt (S), ordförande
Johan Sigvardsson (C), 1:e vice ordförande
Hans-Ove Görtz (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Michael Jonsson Granstedt (S) Morgan Nyberg (S)
Carita Svenras (S) Bertil Johansson (S)
Fredrik Jämtin(S) Johan Åhlund (C)
Johan Sigvardsson (C) Ebba-Louise Idermark (M)
Josef Bjerlin (V) May-Britt landin (L)
Hans-Ove Görtz (M)  
Jimmy Odenäng (M)  
Bo Sjölin (KD)  
Curt Ekvall (SD)  
Sidan granskad 9 januari 2023 Kommentera sidan