Kommunens revisorer 2019-2022

Genom revisorerna ska kommunmedlemmarna vara försäkrade om att kommunens verksamhet utvärderas på ett oberoende och självständigt sätt. Utvärderingen är till för att upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten. Granskningen sker på uppdrag av kommunfullmäktige.

Revisorer

Ingemo Eriksson (L), ordförande
Sven Stenson (M), 1:e vice ordförande
Henrik Alvarmo (C) 2:e vice ordförande
Margita Asén (KD)
Berit Petersson (S)

Sidan uppdaterad 26 februari 2019 Kommentera sidan