Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Pensionärs- och tillgänglighetsråd

Pensionärs- och tillgänglighetsråd

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska fungera som ett forum för samverkan mellan kommunen och organisationerna i frågor av allmän betydelse för pensionärer och för personer med funktionsnedsättning. Rådets ledamöter ska se till att socialnämnden informeras om organisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Socialnämnden ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Sammansättning 2023-2026

Rådet består av tre ledamöter, en sekreterare samt en representant från varje lokal organisation som är verksam i kommunen.

Länk till Pensionärs- och tillgänglighetsrådet fulla policy finner du här.


Mötesanteckningar

Sidan granskad 6 april 2022 Kommentera sidan