Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kultur- och tillväxtnämnd

Kultur- och tillväxtnämnd 2023-2026

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, samt infrastruktur där områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, kartförsörjning, parker och allmänna platser och hamnar.

Kultur- och tillväxtnämnden har samordningsansvar för frågor som stärker kommunens tillväxt. Detta sker genom plangruppen och arbetsgruppen för samverkan där flera nämnder ingår.

Presidium

Per-Olov Johansson (C), ordförande
Elisabeth Fransén (S), 1:e vice ordförande
Liv Stjärnlöf (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Per-Olov Johansson (C) Carina Öst (C)
Lena Petersén (C) Helen Odenäng (M)
Per-Gunnar Olsson (M) Fredrik Johansson (KD)
Liv Stjärnlöf (M) Åke Hagström (V)
May-Britt Landin (L) Lena Ljungberg Eriksdotter (S)
Anders Neigart (SD)  
Elisabeth Fransén (S)
Jessica Damgaard-Edström (S)
Håkan Lindqvist (S)  
Sidan uppdaterad 9 januari 2023 Kommentera sidan