Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kultur- och tillväxtnämnd

Kultur- och tillväxtnämnd 2019-2022

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor. näringslivs,- och landsbygsutveckling, arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, mark och exploatering  samt infrastruktur där områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, kartförsörjning, parker och allmänna platser, hamnar och fastigheter.

Kultur- och tillväxtnämnden har samordningsansvar för frågor som stärker kommunens tillväxt. Detta sker genom plangruppen och arbetsgruppen för samverkan där flera nämnder ingår.

Presidium

Per-Olov Johansson (C), ordförande
Pär Palmgren (M), vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Per-Olov Johansson (C) Christer Hävre (M)
Lena Petersén (C) Marcus Persson (C)
Pär Palmgren (M) Patric Cronvall (S)
Liv Stjärnlöf (M) May-Britt Landin (L)
Jessica Damgaard-Edström (S) Glenn Andersson (V)
Bertil Johansson (S)
 
Elisabeth Fransén (S)
Per-Gunnar Olsson (-)
Nathalia Johansson (KD)  
Sidan uppdaterad 3 maj 2022 Kommentera sidan