Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2022-2026

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Platserna är 43 och fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som gäller större principiella frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Kommunfullmäktige träffas som regel en gång i månaden. Alla kommunfullmäktiges möten är offentliga och vem som helst har rätt att närvara och lyssna på vad som sägs. 

Mandatperioden för kommunfullmäktige är 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Presidium

Carina Adolfsson Elgestam (S), ordförande
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Socialdemokraterna, 14 mandat

Ledamöter Ersättare
Matilda Wärenfalk                       Tove Rosenqvist
Mattias Nilsson Pontus Svensson
Carina Adolfsson Elgestam Katarina Stjernfelt
Lars Stjernfelt Håkan Lindqvist
Anna-Karin Almsvik Carita Svenras
Per-Olof Johansson Patric Cronvall
Elisabeth Fransén Eva Johannesson
Michael Granstedt  
Kristina Sjöström  
Jerker Nilsson
Jessica Edström
Morgan Nyberg
Lena Ljungberg-Eriksdotter  
Fredrik Jämtin  

Centerpartiet, 6 mandat

Ledamöter Ersättare
Johan Åhlund Lena Petersén
Per-Olov Johansson Johan Sigvardsson
Anna-Kajsa Arnesson  Emma Halme
Sofia Wermelin
Jessica Jämtin
Hans Sabelström  

Vänsterpartiet, 2 mandat

Ledamöter Ersättare  
Josef Bjerlin Robert Lövenklev   
Ylva Hammarstedt Eva Berg

Moderaterna, 11 mandat

Ledamöter Ersättare
Henrik Yngvesson Jimmy Odenäng
Ulrik Brandén Hans-Ove Görtz
Eva Folkesdotter Paradis Hanna Thörnström
Carl Dahlin Per-Gunnar Olsson
Liv Stjärnlöf Thomas Danielsson
Ingela Fredriksson Lars Paradis
Beatrice Solhjort  
Martin Olsson  
Patrik Löfvin  
Ebba-Louise Idermark  
Ellen Yngvesson  

Kristdemokraterna, 3 mandat

Ledamöter Ersättare
Nina Åkesson Nylander Samuel Sigvardsson
Monika Johansson Bo Sjölin
Nathalia Johansson

Liberalerna, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
May-Britt Landin Sam Wadin

 

Sverigedemokraterna, 6 mandat

Ledamöter Ersättare
Jessica Hellman   Patrik Johnsson
Anders Neigart
Per Wåhlstrand
Claus Zaar   
Magnus Österström  
Andreas Hellman  
Sidan uppdaterad 6 februari 2023 Kommentera sidan