Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-2022

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Platserna är 45 och fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som gäller större principiella frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med fullmäktiges mandattids slut.

Kommunfullmäktige träffas som regel en gång i månaden. Alla kommunfullmäktiges möten är offentliga och vem som helst har rätt att närvara och lyssna på vad som sägs. 

Mandatperioden för kommunfullmäktige är 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.

Presidium

Kjell Magnusson (C), ordförande
Margaretha Lööf-Johanson (S), 1:e vice ordförande
Kent Ingvarsson (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Socialdemokraterna, 13 mandat

Ledamöter Ersättare
Matilda Wärenfalk                       Morgan Nyberg
Mattias Nilsson Eva-Lena Karlsson
Margaretha Lööf-Johanson Carina Adolfsson Elgestam
Per-Olof Johansson Björn Samuelsson
Henriette Koblanck Rickard Pontmark
Jerker Nilsson Håkan Lindqvist
Elisabeth Fransén Lena Ljungberg-Eriksdotter
Fredrik Jämtin  
Kristina Sjöström  
Bength Andersson
Ella-Britt Andersson
Bertil Johansson
Veronika Hildingsson  

Centerpartiet, 9 mandat

Ledamöter Ersättare
Johan Åhlund Annika Olsson
Anna-Kajsa Arnesson    Marcus Persson
Monika Löfvin Rosén Annika Henell
Kjell Magnusson Emmy Ahlstedt
Lena Petersén Jessica Jämtin
Hans Sabelström  
Johan Sigvardsson  
Gunilla Karlsson  
Per-Olov Johansson  

Vänsterpartiet, 2 mandat

Ledamöter Ersättare  
Karin Olsson Erik Cardfelt         
Anders Wassbäck Josef Bjerlin

Moderaterna, 11 mandat

Ledamöter Ersättare
Henrik Yngvesson Joakim Sohlberg
Carl Dahlin Britta Palmgren
Eva Folkesdotter Paradis Martin Olsson (M)
Elisabeth Schröder Magnus Yngvesson
Ulrik Brandén Lars Paradis
Hans-Ove Görtz Thorbjörn Hagström
Pär Palmgren  
Ingela Fredriksson  
Kent Ingvarsson  
Liv Stjärnlöf  
Thomas Danielsson  

Kristdemokraterna, 2 mandat

Ledamöter Ersättare
Bo Sjölin Samuel Sigvardsson
Nina Åkesson Nylander Hanna Dicksson

Liberalerna, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Berne Klysing May-Britt Landin
  Sam Wadin

Miljöpartiet, 1 mandat

Ledamöter Ersättare
Monica Orthagen                             

 

Sverigedemokraterna, 6 mandat

Ledamöter Ersättare
Mikael Johansson Kenneth Nilsson
Jessica Hellman               Tore Andersson
Curt Ekvall Louise Schalberg
Claus Zaar   
Monika Johansson  
Per-Gunnar Olsson  
Sidan uppdaterad 19 oktober 2021 Kommentera sidan