Ekonomi

Ekonomichef

Åsa Bejvall

Övergripande budget, bokslut, finansiering, investeringar, intern kontroll, inköp och upphandling
asa.bejvall@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 35

Inköpssamordnare och systemförvaltare

Johannes Henriksson

Övergripande inköp, Proceedo, leverantör- och verksamhetsfrågor
johannes.henriksson@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 27

Ekonomiassistenter

Mika Ideström

Kassarapporter, krav, dagbokföring, moms
mika.idestrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 38

Therése Engman

Leverantörsreskontra, kundreskontra, e-fakturor, redovisning ÖKF
therese.engman@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 60

Controllers

Torun Wahlby

Kommunstyrelse, Ölands kommunalförbund
torun.wahlby@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 19

Martin Backlund

Samhällsbyggnadsnämnden, bokslut, statistik, intern kontroll, Stratsys, anläggningsreskontra
martin.backlund@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 11

Jonna Åberg

Utbildningsnämnden, Qlik
jonna.aberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 21

Anette Johansson

Socialnämnden, OFV, IFO
anette.johansson2@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 11

Anna Kling

Socialnämnden, äldreomsorg
anna.kling@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 54

Victoria Schön Månsson

Kultur- och tillväxtnämnden, övergripande uppföljning, budget, skatteintäkter och generella bidrag
victoria.schonmansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 16

Upphandlare

Denise Larsson

Inköp, upphandling, försäkringar
denise.larsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 53

Systemförvaltare

Matti Idensjö

Visma Ekonomi, Budget och Prognos, Proceedo, Qlik, Stratsys, e-fakturor, integrationer
matti.idensjo@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 43

Sidan uppdaterad 30 mars 2020 Kommentera sidan