Ekonomi

Åsa Bejvall

Ekonomichef
Övergripande, budget, bokslut, finansiering, investeringar, intern kontroll
asa.bejvall@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 35


Controller

Victoria Schön Månsson

Controller - Kultur och Tillväxtnämnden, övergripande uppföljning, budget, skatteintäkter och generella bidrag
Victoria.SchonMansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 16

Emelie Köppen

Redovisningsekonom - Samhällsbyggnadsnämnden, bokslut, statistik, intern kontroll
emelie.koppen@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 67

Jonna Åberg

Controller - Utbildningsnämnden, Qlik
jonna.aberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 21

Anette Johansson

Controller - Socialnämnden, OFV, IFO
anette.johansson2@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 11

Torun Wahlby

Controller - Kommunstyrelsen, Ölands kommunalförbund
torun.wahlby@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 19

Robert Larsson

Controller - Socialnämnden, äldreomsorg
robert.larsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 77


Upphandling

Denise Larsson

Upphandlare - Inköp, upphandling, försäkringar
denise.larsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 53


Fakturafrågor

Matti Idensjö

Redovisningsekonom, Systemförvaltare - Visma, Proceedo, anläggningsreskontra, Löpande redovisning Ölands kommunalförbund, e-fakturor
matti.idensjo@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 43

Therese Engman

Ekonomiassistent - Leverantörsreskontra, kundreskontra, e-fakturor
therese.engman@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 60


Ekonomi Övrigt

Mika Ideström

Ekonomiassistent - Kassarapporter, krav, dagbokföring, moms
mika.idestrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 38

Anette Flink

Redovisningsekonom, Systemförvaltare - Visma, Qlik, Stratsys, fakturahantering, stiftelser, anläggningsreskontra
anette.flink@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 27


Fastighet

Dan Halme

Fastighetssamordnare - Lokalfrågor
dan.halme@morbylanga.se
0485-471 16

Sidan uppdaterad 30 mars 2020 Kommentera sidan