Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens priser

Kommunens priser

Mörbylånga kommun delar varje år ut flera kommunala priser och utmärkelser. Några av dem röstas fram av allmänheten till de personer, företag, organisationer eller verksamhet som utmärkt sig på ett speciellt och värdefullt sätt.

De fem vinnarna i de allmänna kategorierna vinner förutom ära, blommor och diplom också 3 000 kronor. Pristagarna tillkännages under sena hösten och får sina utmärkelser på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Vem kan du nominera?

Du kan nominera en person eller grupp, företag, organisation eller förening som är verksamma i Mörbylånga kommun eller en kommunal verksamhet som har gjort värdefulla insatser inom området som priset avser. Priserna kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har särskild anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen. En fysisk eller juridisk person kan bara få priset vid ett tillfälle.

Priser där du kan rösta och vara med och utse vinnaren

Eldsjäl inom kultur, fritid och idrott

Eldsjälspriset ska uppmärksamma den/de som har ett "glödande engagemang och gör värdefulla insatser" inom Mörbylånga kommun och inom kultur- och tillväxtnämndens verksamhetsområde.

Tillgänglighet

Här vill vi uppmärksamma insatser som bidrar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den som vinner ska ha använt sin kreativitet, kunskap och goda service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Folkhälsa

Folkhälsopriset ska gå till en vinnare som har gjort särskilt betydelsefulla insatser för att påverka folkhälsan positivt.

Innovatör – tillväxt

Det här priset vill vi ska gå till en den/de som har gjort särskilt betydelsefulla innovationer alternativt tillväxtskapande åtgärder inom kommunen.

Klimat – miljö

Här vill vi lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala miljö- och klimatarbetet. Arbetet ska ha gett ett tydligt resultat för att på något sätt förbättra miljön eller minska miljö- och klimatpåverkan. Det får också gärna ha inspirerat andra till samma arbete!

Så här röstar du

Du röstar genom att skicka dina förslag till kommun@morbylanga.se eller som brev till

Mörbylånga kommun
Trollhättevägen 4
386 80 Mörbylånga

Skriv vilket pris din nominering ska gå till med en kort nominering. Förslagen kommer behandlas av respektive nämnd som sedan utser vilka som får respektive pris.

Tack för att du är med och bidrar!

Sidan uppdaterad 28 oktober 2022 Kommentera sidan