Du är här: Start/Kommun & Politik/Kris och säkerhet/Håll dig informerad under krisen

Håll dig informerad under krisen

Här finns länkar till informationskanaler och viktiga telefonnummer som är bra att känna till för att få hjälp och råd i olika situationer.

Vid en kris informerar Mörbylånga kommun i dessa kanaler:

Om kommunens kanaler inte fungerar, använd dessa kanaler:

  • Sveriges Radio P4
  • 113 13, det nationella informationsnumret vid kris för att få information om allvarliga kriser
  • krisinformation.se

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid allvarliga händelser där allmänheten kan utsättas för fara, eller där det finns behov av att snabbt få ut information, finns varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. 

Signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) ljuder under 7 sekunder med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster och ventiler,
  • lyssna på radion, främst P4 – lokalradion.

Signalen "Faran över" kan sändas efter inträffad händelse. Den signalen är en 30 sekunder lång ton.

Ljudsignalen från tyfonen, är även populärt kallad Hesa Fredrik. Varningssystemet testas fyra gånger per år, kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer information

Läs mer om VMA på msb.se.

Läs mer om SMS som komplement till radio och TV här.

Viktiga telefonnummer och länkar

  • Nödnummer, SOS 112
  • Polis, 114 14
  • Nationellt informationsnummer vid kris, 113 13
  • Sjukvårdsrådgivningen, 1177

krisinformation.se
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. All information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer*.

msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/
Här har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

civil.se

På civilförsvarsförbundets webbplats finns tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma samt information om hur civilförsvarsförbundet kan bidra i samhällets krisberedskap.

msb.se
På msb.se hittar du information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

bliintelurad.se

Myndigheten för psykologiskt försvar skyddar Sveriges öppna och demokratiska samhälle. På webbplatsen har MPF samlat knep för att känna igen falsk och vilseledande information.

Sidan uppdaterad 23 augusti 2022 Kommentera sidan