Du är här: Start/Kommun & Politik/Kris och säkerhet/Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen

Om något allvarligt händer i vår kommun förväntas du som är frisk ha en förmåga att klara dig själv och de dina. Det för att kommunen ska prioritera att hjälpa de mest behövande. Då kanske inte heller kommunens personalresurser räcker till därför finns Frivilliga Resursgruppen, FRG.

Är du beredd att hjälpa till? Det kan vara att bemanna en trygghetspunkt för att äldre och utsatta ska kunna få hjälp med värme, ett mål mat och information.

Vill du veta mer? I så fall är du varmt välkommen till något av våra informationsmöten. Där berättar vi mer vad det innebär att vara med i FRG Mörbylånga.


Om Frivilliga Resursgruppen – FRG

Du som blir medlem i Frivilliga Resursgruppen i Mörbylånga får gå en grundutbildning om 40 timmar som fördelas på kvällar och helger. Eventuellt kommer en del av utbildningen ske på distans digitalt.

I utbildningen ingår bland annat svenska krishanteringssystemet, ledning och samverkan i Krissamverkan Kalmar län, slutsatserna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, kriskommunikation, första hjälpen och HLR, livsmedelshantering samt brandkunskap. Utbildningen slutar med en övning.

Frivilliga Resursgruppen i Mörbylånga bygger på ett avtal mellan Mörbylånga kommun och Civilförsvarsförbundet. Resursgruppens sammansättning och kompetens ska motsvara Mörbylånga kommuns tänkbara behov under en samhällsstörning.

Här kan du läsa mer om Frivilliga Resursgruppen

Du blir en viktig resurs för kommunens krisberedskap och totalförsvaret

Som medlem i Frivilliga Resursgruppen tillhör du det civila försvaret. Det innebär att du kan bli krigsplacerad. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Intresseanmälan till Frivilliga Resursgruppen

Informationsmöten om FRG

Datum: 12 eller 26 oktober kl. 18.00-19.30
Plats: Trossen, Färjestadens hamn

Vi bjuder på fika!

Anmäl dig via formuläret

För vem? Du behöver:
• ha fyllt 18 år
• bo på Öland
• kunna arbeta på givet mandat mot ett gemensamt mål på egen hand och tillsammans med andra
• lämna utdrag ur belastningsregistret och vara med på ett intervjutillfälle
• vara medlem i Civilförsvarsförbundet, Röda Korset eller en annan frivillig försvarsorganisation.

Har du frågor? Skriv till Camilla Thure, beredskapssamordnare i Mörbylånga kommun, camilla.thure@morbylanga.se.

Varmt välkommen!

Sidan uppdaterad 25 september 2022 Kommentera sidan