Sök i diariet

Här finns information om att söka i kommunens diarier.

Varje nämnd i kommunen har ett eget diarium där inkomna, utgående och upprättade handlingar finns registrerade. Där finns det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, privatpersoner, företag och myndigheter, till exempel inkommande och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till kommunen är i regel offentliga handlingar och får med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen, men alla handlingarna finns inte alltid i diariet.

Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram.

På kommunens hemsida finns en sökfunktion till kommunens diarium. Här visas uppgifter om ett ärende, det vill säga, en beskrivning av ärendet eller en beskrivning av handlingen. Här finns också registrerat datum när handlingen inkom, skickades eller upprättades och vem som handlägger ärendet.

Det går att söka i diariet på ärenden och handlingar sedan 2019. Enligt ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden är de handlingarna undantagna från publicering på hemsidan. För övriga nämnder kan enstaka handlingar också vara undantagna från publicering på hemsidan.

Oftast visas bara att det finns en handling utan att man kan öppna själva dokumentet. Detta beror på regler i dataskyddsförordningen (GDPR) som säger att personuppgifter inte får publiceras på internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Det går även att ta del av möteshandlingar i diariet. Kallelser inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndsmöten kommer att finnas tillgängliga inklusive de handlingar som kan publiceras d.v.s. inte innehåller några personuppgifter. Här finns också protokollen.

Den som vill ta del av allmänna handlingar kan vända sig till servicecenter på telefonnummer 0485-470 00 för att få hjälp att komma i kontakt med registrator.

Sök i kommunens diarie 

Sidan uppdaterad 25 februari 2022 Kommentera sidan