Du är här: Start/Kommun & Politik/Handlingar, beslut och insyn/Överklaga beslut

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat av kommunfullmäktige, någon nämnd, något utskott eller av någon tjänsteman med stöd av delegering från en nämnd.

Mer information om hur du överklagar genom laglighetsprövning

Fövaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut som kommunen har fattat och som gäller dig, kan du överklaga beslutet. När du får ett sådant beslut ska det finnas en besvärshänvisning med beslutet, det vill säga uppgift om vart du ska vända dig för att klaga på beslutet.

Mer information om hur du överklagar genom förvaltningsbesvär

Sidan granskad 7 maj 2019 Kommentera sidan