Du är här: Start/Kommun & Politik

Kommun & Politik

I varje kommun sitter en demokratiskt vald politisk ledning som pekar ut riktning och beslutar om vad en kommun ska arbeta med. Tjänstemännen, de som är opolitiskt anställda i kommunen, ser till att arbetet blir utfört och fungerar även som rådgivande experter till politikerna. I Mörbylånga kommun har vi flera verksamheter som arbetar inom sina respektive expertområde; utbildning, social omsorg, samhällsbyggnad, kultur- och fritid, VA/fjärrvärme och näringsliv. Alla verksamheter arbetar inom sitt område men många frågor är också verksamhetsövergripande. På den här sidan hittar du information om kommunens organisation och våra verksamheter. Du hittar kontaktuppgifter till politiker och kan också ta del av de beslut som fattas i styrelser, beredningar och utskott.

Här kan du även lämna synpunkter på vår verksamhet. Genom dina synpunkter och klagomål kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Sidan granskad 7 maj 2019 Kommentera sidan