Vindkraftsplan

Vindkraftsplanens syfte är att påvisa områden lämpliga för vindkraftsetablering men även områden som bör lämnas helt fria från etableringar. Fullt utbyggda etableringar i utpekade områden innebär att stora ytor kan lämnas helt fria från vindkraft. Vidare är syftet att klargöra och förankra riktlinjer för utformning, lokalisering och prövning för att på så sätt förenkla processen vid handläggning av vindkraftsärenden.

Sidan uppdaterad 10 februari 2020 Kommentera sidan