Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel tillvaratagande av natur- och rekreationsområden, utveckling av ny och befintlig bebyggelse och beaktande av riksintressen.

Bild framsidan översiktsplan 2014

Översiktsplanen uttrycker också kommunens visioner och målsättningar och har en betydande roll, eftersom den kommer fungera som vägledning vid beslut som rör kommunens utveckling.

Handlingar och kartor

Här kan du ladda hem översiktsplanens olika delar.

Översiktsplanen finns även som kortversion i form av en större karta.

Beställ ett tryckt exemplar

Om du vill ha ett tryckt exemplar av den fullständiga versionen kan du köpa dokumentet mot tryckkostnad. Kortversionen är gratis.

Båda versionerna kan beställas hos plan- och byggverksamheten, miljobygg@morbylanga.se. Uppge namn och adress och vilken av versionerna du vill att vi skickar till dig.

Sidan granskad 20 augusti 2019 Kommentera sidan