Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Planer som vunnit laga kraft

Planer som vunnit laga kraft

När en detaljplan vunnit laga kraft blir plankartan med bestämmelser juridiskt bindande och genomförandet kan påbörjas.

Under genomförandetiden förutsätts att detaljplanen inte ändras eller upphävs. Genomförandetiden varierar mellan 5 och 15 år. Om detta ändå sker har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada man kan komma att åsamkas. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla med den skillnaden att skadeståndsanspråk inte kan resas mot kommunen om planen då skulle ändras eller upphävas.

Datum Plan
Laga kraft 2022-03-24 Del av Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde
Laga kraft 2022-03-04 Del av Algutsrum 3:3 och 3:95, Algutsrums förskola
Laga kraft 2021-05-28 Färjestaden 1:165 m.fl., f.d. Däck Roy
Laga kraft 2020-10-29 Del av Isgärde 4:15
Laga kraft 2020-10-20 Del av Mörbylånga 11:27 m fl
Norra viken 1a och 1c
Laga kraft 2020-07-18 Saxnäs 1:390 m.fl.
Laga kraft 2020-05-27 Del av Glömminge 1:58
Laga kraft 2019-11-30 Årsvik 4:31, Sandviks camping
Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-09-26 Grönstrukturplan Färjestaden
Godkänd 2019-08-26 Planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl.
Laga kraft 2019-07-18 Del av Isgärde 6:17 m.fl.
Laga kraft 2019-04-12 Isgärde 4:4 m.fl.
Laga kraft 2019-01-25 Stora Vickleby 6:9 m.fl.
Laga kraft 2019-01-25 Del av Ventlinge 31:1 m.fl.
Laga kraft 2018-12-27 Runsbäck 2:195 m.fl.
Laga kraft 2018-11-21 Del av Algutsrum 20:10 m.fl., Brofästet östra delen
Laga kraft 2018-05-25 Del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan
Laga kraft 2017-12-20 Björnhovda 25:395 m fl, Safirvägen
Laga kraft 2017-11-20 Del av Björnhovda 25:2, Rylgatan
Laga kraft 2017-10-23 Vickleby 1:27 m fl
Antagandebeslutet vann laga kraft 2017-07-18 Bostadsförsörjningsprogram
Laga kraft 2017-07-12 Björnhovda 4:12 m fl
Laga kraft 2017-05-25 Del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet
Laga kraft 2017-03-27 Del av Björnhovda 25:2, 7-9 skola Färjestaden
Laga kraft 2017-03-16 Björnhovda 7:9 m fl, Joels Udde
Laga kraft 2017-01-03 Björnhovda 25:339, Vasatomten
Laga kraft 2016-10-19 Bromsen 1 m fl
Laga kraft 2016-04-15 Del av Björnhovda 25:2, hållBARplats Järnvägsgatan
Godkänd 2016-04-26 Möllstorp 2:4 m fl
Godkänd 2016-03-22 Björnhovda 2:135 m fl
Laga kraft 2015-11-17 Björnhovda 2:135 m fl, Snäckstrand södra
Laga kraft 2015-03-13 Björnhovda 25:410 och 25:411
Laga kraft 2015-03-06 Del av Glömminge 1:66 m fl
Godkänd 2015-02-17 Sammanhållen bebyggelse
Laga kraft 2014-11-13 Detaljplan för vägar inom Röhälla -Lökenäs
Godkänd 2014-11-25 Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
Laga kraft 2014-07-18 Del av Björnhovda 25:2, BoKlok
Laga kraft 2014-06-18 Färjestaden 1:30
Laga kraft 2014-03-11 Mörbylånga 11:68 m fl 
Laga kraft 2014-01-14 Del av Björnhovda 25:2, Tryffelgatan-Domherregatan
Laga kraft 2013-12-26 Del av Vickleby kyrka 1:1
Laga kraft 2013-12-11 Del av Torslunda 4:1 m fl
Laga kraft 2013-10-23 Stora Vickleby 6:9
Laga kraft 2013-10-17 Torslunda 2:24, Torslunda skola
Antagandebeslutet vann laga kraft 2013-08-07 Vindkraftsplan
Laga kraft 2013-07-01 Stora Frö 16: 1 , skifte 3, Sandbergen
Laga kraft 2013-05-28 Eriksöre 5:1, 6:1, Nilsson
Laga kraft 2013-04-09 Saxnäs 1:243, golfby
Laga Kraft 2013-02-14 Mörbylånga 11:56, Norra Viken
Laga kraft 2012-12-17 Strandskogen 4:14
Laga kraft 2012-10-08 Stora Frö 1:10, Stora Frö 1,43
Godkänd 2012-08-29 Planprogram för Kalvhagen 1 m. fl.
Laga kraft 2012-08-09 Björnhovdatäkten 1:1 m fl, Färjestaden
Laga kraft 2012-03-21 Saxnäs 1:294, Saxnäs Golfby
Laga kraft 2012-03-12 Björnhovda 25:390, Vitsippan, Färjestaden
Laga kraft 2012-01-19 Björnhovda 25:2 del av, Granitvägen
Laga kraft 2011-09-29 Runsbäck 2:10, Igelkärret, Färjestaden
Laga kraft 2011-12-22 Karlevi Stugby
Godkänd 2011-12-21 Planprogram för Färjestaden 
Godkänd 2010-09-15 Planprogram för Torslunda 2:24 m fl
Laga kraft 2010-06-16 Områdesbestämmelser för Södra bruket, Degerhamn
Laga kraft 2010-04-14 Mörbylånga 11:27, Norra viken
Godkänd 2009-03-18 Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn

För äldre planer hänvisas till kommunens fastighetskarta. I lagerlistan på höger sida finns gällande detaljplaner under samhällsbyggnad. 

Sidan uppdaterad 1 april 2022 Kommentera sidan