Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Aktuella planer

Här presenteras de planer som är ute på samråd, granskning eller underrättelse, samt de detaljplaner som nyligen har antagits. Om du har synpunkter på någon av planerna ska de lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen inom den utsatta tiden.

 

Planuppdrag

I tabellen nedan ser du alla planuppdrag och i vilket skede de befinner sig.

Översiktsplaner

FÖP = Fördjupning av översiktsplanen, TÖP = Tematiskt tillägg till översiktsplanen

PlanerPlanskede

Dagvattenplan (TÖP)

 

Revidering Vindkraftsplan (TÖP)

 

Planprogram

PlanerPlanskede

Björnhovda 3:5 m fl, Björnhovda by

 

Björnhovda 20:2, vid brandstationen

 

Nedre Ålebäck 7:1, skifte 3

 
Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn Samrådstid:
20 augusti - 5 november 2018

Detaljplaner som väntar på planprogram som underlag

PlanerPlanskede

Del av Matrosen 1, Mörbylånga Hamn

Utställningstid:
2 juli - 28 augusti 2018

Detaljplaner för bostäder

Planer Planskede

Algutsrum 6:1

 

Björnhovda 2:135 m.fl.

 

Björnhovda 5:15 skifte 1

 

Björnhovda 5:15, skifte 5 och 6

 

Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

Samrådstid:
6 november – 4 december 2017 

Del av Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan Färjestaden 

Samrådstid:
14 augusti - 11 september 2017 

Brostorp 3:19, skifte 1

Samrådstid:
28 september – 26 oktober 2020

Brostorp 3:19, skifte 2

 

Färjestaden 1:153 m. fl.

Samrådstid:
15 februari – 29 mars 2021

Del av Färjestaden 1:232, Sjöbergs hage

Granskningstid:
26 april 2021 – 14 juni 2021

Gårdby 2:24 m.fl.

 

Gårdby 8:1

 

Isgärde 4:74

Upphävd av MÖD 2019-05-14.

Del av Kastlösa S:1

 

Del av Möllstorp 1:22

Samrådstid:
3 juli - 21 augusti 2017

Del av Möllstorp 2:3

 

Porskärr 1:20

 

Saxnäs 1:21

 

Saxnäs 1:243, ändring av detaljplan

Granskningstid:
3 juli - 17 juli 2017 

Skogsby 2:13 m.fl.

 

Strandskogen 6:8

 

Strandskogen 9:26, utökade byggrätter

 

Strandskogen 10:6, 10:7, Argus

 

Stora Frö 16, 1 , skifte 3, Byn

 
Stora Vickleby 6:29, väster om banvallen  

Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3

Samrådstid:
13 september - 11 oktober 2021

Del av Ventlinge 7:62 m.fl., Grönhögens centrum

 

Ventlinge 7:62, bostäder Nybovägen

 

Del av Ventlinge 9:3

 

Ventlinge 7:91

Samrådstid:
12 november 2021

Vickleby 1:26

 

Detaljplaner för verksamheter

PlanerPlanskede

Del av Algutsrum 3:3 och Algutsrum 3:95, Algutsrums förskola

Granskningstid:
18 oktober – 22 november 2021

Algutsrum 20:1, Kollektivtrafikplatsen Algutsrum

 

Björnhovda 8:86 m fl, Färjestadens skola

 

Del av Björnhovda 31:1 m fl, Färjestadens industriområde

Antagandebeslutet är överklagat och ärendet handläggs av Mark- och miljödomstolen

Färjestaden 1:294, Ölands friskola

 

Fröbygårda 1:1, Haga Park

 

Kalvhagen 1, Kalvhagens camping

Planprogram för Kalvhagen 1 m. fl. godkändes 2012-08-29

Del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Granskningstid:
18 oktober – 22 november 2021

Ändring av detaljplaner längs väg 136 och 951

 
Sidan uppdaterad 17 oktober 2021 Kommentera sidan