Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Översvämning i källare

Översvämning i källare

Du som är fastighetsägare kan förebygga översvämning. Här får du tips på vad du kan göra.

Vid översvämning

 • Bryt elektrisk ström inom översvämmade lokaler. Se dock till att dräneringspump inte stannar.
 • Flytta utsatta saker och möbler.
 • Kontakta kommunens VA-jour.
 • Länsa källaren från inströmmande vatten om det går.
 • Iaktta god hygien efter kontakt med inströmmande vatten.
 • Kontakta alltid försäkringsbolaget.

Förebygg översvämning

Du som är fastighetsägare bör i eget och hyresgästers intresse försöka förebygga skador inom fastigheten som kan orsakas av uppdämning i ledningsnätet.

Följande åtgärder kan du göra för att förebygga översvämning:

 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara kan förses med tätande anordningar eller ersättas med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets avstängningsanordningar ej fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Se till att nedfarter till garage och andra källarutrymmen vallas in.
 • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.
 • Fastigheten kan anslutas till alarmeringscentral med larmtjänst.

Även om råden följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning. Placera därför inte föremål och varor som är värdefulla och känsliga för fukt i din källare.

Sidan granskad 19 augusti 2019 Kommentera sidan