Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Vattenmätare

Vattenmätare

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun och anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Mätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder och mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen.

Det är Mörbylånga kommun som äger vattenmätaren och vi måste kunna byta ut mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Därför är det viktigt att vattenmätaren är rätt placerad i ditt hus.

Vattenmätaren ska sitta på en plats där den inte utsätts för yttre påverkan. Det viktigaste när det gäller placering är att den sitter på en frostfri plats. Om mätaren placeras så att den skadas, t.ex. fryser sönder, får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare som tillhandahålls av Mörbylånga kommun. Kommunen kräver dessutom att vattenmätaren installeras på en godkänd vattenmätarkonsol.

Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren för att vi lätt ska kunna komma åt mätaren för avläsning, byte eller service. Det ska även finnas fungerande avstängningsventiler både före och efter vattenmätaren. Tänk på att golvet som finns vid mätplatsen bör tåla spill från vatten och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Vattenmätaren får bara placeras i en mätarbrunn om brunnen är godkänd av huvudman.

Lämna mätarställning

Du lämnar din mätarställning på "Mina VA-sidor". Det går bra att logga in antingen via bank-id eller med hjälp av ditt kund- och personnummer.

Logga in på Mina VA-sidor med bank-id

Logga in på Mina VA-sidor med kund- och personnummer

Sidan uppdaterad 24 april 2023 Kommentera sidan