Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Pågående projekt/Renoverings- och underhållsprojekt

Renoverings- och underhållsprojekt

En stor del av Sveriges kommunala vatten- och avloppsledningar byggdes under 1950-, 60- och 70-talen och är i stort behov av att moderniseras och renoveras.

Renovering av ledningarna är viktigt ur flera aspekter. Inläckage av grundvatten i våra avloppsledningar ger förhöjda mängder vatten till våra reningsverk vilket påverkar verkens funktion och ger ökade driftkostnader. Utläckage av dricksvatten är också ett stort problem kostnadsmässigt och resursmässigt, speciellt på Öland där vi under perioder har dålig tillgång på vatten.

Pågående projekt

  • Relining av spillvattenledningen Långa Sigfridlinjen (stamledning mellan Halltorp och Färjestaden)
  • Relining av spillvattennätet i Alby-Triberga
  • Relining av spillvattennätet i Arontorp
  • Kontroll och inventering av dag- och spillvattenanslutningar i sydvästra Färjestaden
Sidan uppdaterad 27 mars 2023 Kommentera sidan