Vattenläckor

Har du upptäckt en vattenläcka eller misstänker att du har fått en vattenläcka? Eller undrar du vart du finner information om en vattenläcka?

När informerar vi på webbplatsen, i sociala medier och i mobilapplikationen om en vattenläcka?

När vi först får in rapporter om en vattenläcka vet vi till att börja med bara att ett visst område är drabbat. Om vi bedömer att vattenläckan berör minst 15 hushåll lägger vi på webbplatsen ut information om vilket område som är drabbat och att vi letar efter en läcka. Därefter fortsätter vi att lokalisera närmare var läckan är. Felsökningen kan ta väldigt olika lång tid beroende på vad som hänt. Det går exempelvis ganska snabbt att hitta felet om någon entreprenör grävt av en ledning, och då finns det dessutom en öppen schakt där vi kommer åt att laga röret. Men har en ledning brustit under marken ute i terrängen kan felsökningen ta flera timmar.

När felsökningen är klar kan vi konstatera mer exakt vilka fastigheter som är utan vatten. Då tar vi även beslut om det är information vi ska dela på vår webbplats, i sociala medier och mobilapplikation. Delar vi denna information uppdaterar vi som regel denna två gånger: när vi har hittat läckan, och när den är lagad.

Ibland informerar vi inte alls. Det är om vi gör bedömningen att läckan kommer att vara lagad - eller att vi kan koppla om ledningar så att abonnenterna får tillbaka vattnet - inom relativt kort tid.

Sidan granskad 19 augusti 2019 Kommentera sidan