Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Dricksvatten/Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkter

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkter

Syftet med vattenskyddsområdena är att säkra dricksvattenkvaliteten för framtida generationer.

Syftet med vattenskyddsområdena är att säkra dricksvattenkvaliteten för framtida generationer. Genom att skapa ett vattenskyddsområde minskar risken att en förorening når grundvattnet. Skulle detta ske kan vattentäkten blir obrukbar då det är mycket svårt att sanera vattentäkter som blivit förorenade. Även små mängder föroreningar kan orsaka stor skada och därför finns det även restriktioner för trädgårdar.

Vattenskyddsområdet fyller tre funktioner:

  • Begränsar verksamhet som är störande för grundvattnet
  • Föroreningar ska hinna upptäckas i tid för att kunna sanera.
  • Föroreningen ska kunna brytas ned eller spädas ut.

Till varje vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter, för både privatpersoner och företag, inom dessa områden.

Sidan uppdaterad 19 april 2021 Kommentera sidan