Vattenkiosk

En vattenkiosk är en tankstation där du kan köpa större mängder vatten snabbt. Det är så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten.

Vanligtvis används vattenkiosken av exempelvis brandkår, spol- och tankbilar, byggföretag, asfaltsläggare, lantbrukare eller kommunal verksamhet. Du som privatperson kan också använda vattenkiosken, exempelvis om du saknar kommunalt vatten.

Sedan juli 2021 finns det en vattenkiosk i Triberga. 

Ansök om nyckel för att få tillgång

För att få tillgång till vattenkiosken behöver du ansöka om en nyckel. Det gör du genom att kontakta servicecenter.

Kostnad

Årsavgiften för tillgång till vattenkiosken är 250 kr inkl. moms. Kostnaden för att hämta vatten är 20 kr per kubikmeter.

Såhär tankar du

  • Kör fram och förbered din slang till din tank så att den når fram till kiosken.
  • Öppna den lilla svarta luckan.
  • Lägg i kortnyckeln med texten utåt och rättvänd.
  • Den stora luckan underst ska öppnas efter några sekunder. (Om luckan inte öppnas - pröva att flytta kortet lite på sin plats).
  • Koppla din slang och tryck på och håll kvar en stund på + (plus) knappen. Vattnet börjar rinna och du kan nu reglera flödet med +/- knapparna. I displayen räknas det nu ner från 99m3 (ett fabriksinställt maxvärde per tankning).
  • När du tankat klart håller du inne - (minus) knappen tills flödet stannat av.
  • Koppla loss din slang och stäng därefter den grå luckan så att magnetlåset håller fast luckan i stängt läge.
  • Glöm inte ditt kort!

Frågor och svar

Varför kallas det för tekniskt vatten och inte dricksvatten?

Då vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning kan vi inte kalla det för dricksvatten.

Vem har nytta av en vattenkiosk?

De som har nytta av en vattenkiosk är exempelvis privatpersoner som saknar kommunalt vatten, byggföretag, asfaltsläggare, spolbilsföretag, lantbrukare, kommunal verksamhet eller andra som behöver stora mängder vatten snabbt.

Hur får jag tillgång till vattnet?

För att få tillgång till vattenkiosken behöver du ansöka om en nyckel. Detta gör du genom att kontakta servicecenter. 

Hur lång tid tar det att få vattnet?

Det är olika lång tid i olika kiosker. I Triberga tar det upp till 2 timmar att fylla 10 kubikmeter. Pågrund av den begränsade tillgången på råvatten till vattenverket i Triberga är det inte möjligt att ha för stort flöde i vattenkiosken då vi riskerar tömma reservoarerna.

Vilken utrustning behöver jag?

Du behöver använda en egen slang för påfyllning med brandpostkoppling, det vill säga klokoppling typ Pressal.

Sidan uppdaterad 19 juli 2021 Kommentera sidan