Varför behövdes ett nytt vattenverk?

Under vintern 2015-2016 kom extremt lite nederbörd i sydöstra Sverige, och Mörbylånga kommun drabbades av historiskt låga nivåer i sina grund­vattentäkter. Detta ledde till akuta problem med vattenförsörjningen.

Bland annat kördes cirka 1 000 kubikmeter vatten per dygn med tankbil från fastlandet över till Öland under vår, sommar och höst.

För att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år har kommunen byggt ett nytt vattenverk baserat på andra vattenresurser än grundvatten. Valet har fallit på ett verk med avsaltningsteknik, det vill säga ett vattenverk som klarar att ta bort saltet ur saltvatten – eller i det här fallet Östersjöns bräckta vatten.

Ett avsaltningsverk medför att kommunen får tillgång till ett vatten som inte tar slut, även om det inte regnar under en längre period. Dessutom behövdes ett nytt vattenverk för att täcka det ökande vattenbehovet när fler samhällen ansluts till det kommunala dricksvatten­nätet.

Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan