Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Avslutade projekt/Nytt vattenverk i Mörbylånga

Nytt vattenverk i Mörbylånga

Det nya vattenverket i Mörbylånga är byggt för att säkra vattenförsörjningen både på kort och lång sikt.

Vattenverket baseras på andra vattenresurser än grundvatten, detta för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället för grundvatten kommer därför både råvatten från bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk att renas.

Vattenverket beräknas ha en produktionskapacitet på ca 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Projektets tidplan:

  • Maj-juni 2018: Mark- och ledningsarbeten.
  • Augusti-september 2018: Armering och gjutning av grunden (betongplatta).
  • September-oktober 2018: Montering av väggelement.
  • Oktober-december 2018: Montering av takelement, takbeklädnad.
  • December 2018-mars 2019: Plåtarbeten, utvändiga byggnadsarbeten.
  • December 2018-april 2019: Invändiga byggnadsarbeten och installationer.
  • Maj-juni 2019: Programmering, provdrift och driftsättning. Färdigställande av mark.
  • Början av juli 2019: Invigning.

Invigning

Fredagen den 12 juli 2019 kunde Mörbylånga kommun stolt presentera att vattenverket i Mörbylånga är invigt. Den nya anläggningens unika teknik är ett viktigt steg till framtidens lösningar för att återanvända vatten. Detta har skapat ett stort intresse hos H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Félix av Luxemburg som deltog i invigningsceremonin.

Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S), kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson (C), landshövdingen i Kalmar län Thomas Carlzon, Alice Gidö, H.K.H Prins Félix av Luxemburg, H.K.H Kronprinsessan Victoria, kommundirektör Ann Willsund

 

Bilder från projektets gång

Bild från oktober 2018 när väggarna restes.

 

Bild från januari 2019. Halva tiden för bygget har passerat och den största delen av byggnaden står nu färdig.

 

Bild från januari 2019.

 

Bild från januari 2019. Pumpsystemet installeras.
Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan