Stopp i avlopp

Här hittar du information om vad du ska göra om du får stopp i ditt avlopp, och hur du kan förebygga det.

Har du fått stopp i avloppet?

  1. Om du får stopp avloppet måste du själv förvissa dig om att felet inte är på din privata del av ledningen (på din sida förbindelsepunkten som vanligtvis ligger strax utanför tomtgränsen) innan du anmäler felet till kommunen. De flesta avloppsstopp uppstår på fastighetsägarens privata del och detta åtgärdar inte kommunen.

    Om du har en spolbrunn i din fastighetsgräns kan du kontrollera om det har stigit upp vatten i denna. Om stoppet är på din privata del av ledningen (rött kryss) så står det inte vatten i spolbrunnen:

 

Om vatten har stigit upp i brunnen är stoppet troligen på den kommunala ledningen och är då kommunens ansvar:

Om problemet är på den privata delen av ledningen kontakta först en spolbilsentreprenör eller VVS-firma. Om felet visar sig ligga utanför din tomt ring Mörbylånga kommuns Va-verksamhet:

  • Vardagar 8-16, tfn: 0485-470 00
  • Kvällar, nätter och helger, tfn: 0470-170 13

Förhindra stopp i avlopp

Släng inte fasta föremål i toalettstolen

En tumregel är att det enda som ska spolas ner i toaletten är det som kommer inifrån kroppen samt toalettpapper. Allt annat som slängs i avloppet kan ställa till problem. Fasta föremål, till exempel bomullspinnar, fastnar i pumpar och reningsverk och kan orsaka driftstopp. Toalettpapper är gjort för att brytas ner i vatten, vilket vanligt papper och hushållspapper inte är.

Häll inte fett i avloppet

Smör, matolja och fett kan sätta igen ledningarna. Torka alltid av fettet i stekpannor och grytor med papper och släng i papperskorgen. Frityrfett ska lämnas till återvinningscentraler.

Lämna in farliga ämnen på rätt ställe

Lösningsmedel (penseltvätt, fotogen, terpentin, linolja, aceton) och färgrester, nagellack, fotovätskor, trasiga kvicksilvertermometrar, oljor, stearin, bensin, bekämpningsmedel, tapetklister och lim ska lämnas till återvinningscentral. Om du målat så rengör penslarna i en burk med vatten eller lacknafta och lämna sedan burken till återvinningscentral.

Läkemedelsprodukter lämnas till apoteket.

Hjälp oss och miljön!

Reningsverken är inte anpassade för att ta emot kemikalier, miljögifter, lösningsmedel och läkemedel. Kemikalier slår ut de mikroorganismer i reningsverken som renar vattnet som släpps ut i Kalmarsund. Läkemedel kan orsaka stor skada på djur och växter inklusive oss själva då det inte går att rena dem i reningsverken.

Använd miljövänligt tvättmedel, diskmedel och skurmedel som lätt kan brytas ner.

Alla kan hjälpa till genom att inte använda mer än vad som verkligen krävs av dessa produkter och, när de används, återvinn dem på rätt sätt.

Sidan granskad 21 januari 2022 Kommentera sidan