Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Mörbylånga kommuns VA-verksamhet arbetar dagligen med drift av våra kommunala Va-anläggningar bestående av ledningar, verk och pumpstationer med mera. Utöver detta drivs ett antal projekt för att underhålla och bygga ut vårt VA-nät till fler av kommunens invånare. För att säkerställa långsiktig tillgång till vatten och en hållbar avloppshantering pågår även strategiska projekt.

VA och Fjärrvärme är taxefinansierat vilket innebär att kostnaderna fördelas på de abonnenter som är anslutna till tjänsterna. Detta skiljer sig från många av de andra kommunala verksamheterna som är skattefinansierade.

VA kontrollerar regelbundet det kommunala vattenledningsnätet från Stora Rör i norr till Ås i söder, och vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom provtagning och analys. Dessutom spolas vattennätet med jämna mellanrum för att garantera omsättningen och därmed en hög vattenkvalitet.

Läs mer om vad som pågår inom VA-verksamheten:

> Utbyggnadsprojekt 
> Renovering- och underhållsprojekt 
> Strategiska projekt 

Behöver du hjälp med något som rör VA?

Har du stopp i avloppet? Här hittar du mer information.

Har du problem med vattenkvalitet? Läs mer här.

Sidan granskad 21 januari 2022 Kommentera sidan