Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Kommunens vattenverk förser mer än 10 000 av kommunens invånare med bra dricksvatten.

Vattenledningslängden är ca 45 mil. Den totala produktionsvolymen uppgår till ca 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten.

I kommunen finns också elva avloppsanläggningar, varav tre med kemisk fällning. Antalet pumpstationer uppgår till ca 60 och ledningslängden är ca 45 mil avloppsledningar.

Vi kontrollerar regelbundet det kommunala vattenledningsnätet från Stora Rör i norr till Ås i söder, och vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom provtagning och analys. Dessutom spolas vattennätet med jämna mellanrum för att garantera omsättningen och därmed en hög vattenkvalitet.

Sidan uppdaterad 16 februari 2021 Kommentera sidan