Regler för båtbottenfärg

Verka för en giftfri miljö! Varje år målas det på ca 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Generellt för alla båtar

Undvik att måla din båt med bottenfärg som innehåller biocider, eftersom de har negativa effekter på hälsa och miljö. Håll istället skrovet fritt från beväxning genom giftfria metoder, så som mekanisk rengöring, skrovduk, förvaring på land etc.

Ett av miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Ämnet är giftigt och hormonstörande och påverkar många organismer även i låga halter. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Bottenfärger som innehåller TBT får inte förekomma på skrov, detta gäller även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom. Det finns krav sedan 2008 på att färgen måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage.

Mer information om regler och rekommendationer hittar du på Transportstyrelsens hemsida. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg

Sidan uppdaterad 20 maj 2019 Kommentera sidan