Invasiva arter

En invasiv art är en art som med människans hjälp flyttas från sin ursprungliga utbredningsområde och sprider sig sedan själv snabbt. Detta skadar ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både i Sverige och globalt. Antalet arter som blir invasiva ökar från år till år och medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Vad är en invasiv främmande art?

Invasiva främmande arter kan vara både djur, växter, svampar och mikroorganismer. De kommer in till Sverige genom exempelvis import, i resväskan eller oavsiktligt med andra transporter såsom i barlastvatten eller med livsmedel. Arter som av egen kraft sprider sig till ett nytt område räknas inte som främmande.

Varför är det ett problem?

När en art som inte hör hemma i ett ekosystem sprids orsakas skador på naturen. Exemeplvis kan växter tränga ut andra växter eller vara giftiga, djur kan sprida sjukdomar eller äta upp eller konkurrera ut andra djurarter eller sprida sjukdomar.

Invasiva främmande arter medför även mycket stora samhällskostnader på grund av skadorna de orsakar för infrastruktur, olika näringar och för bekämpningen av dem. När en invasiv främmande art har etablerat sig på en ny plats kan det vara väldigt svårt att bli av med den.

Hur bekämpas det?

Detta är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att kunna bekämpa det. Förbeyggande arbete är det bästa sättet för att stoppar de invasiva arterna. De som ändå kommer får fäste i ett område utanför sin naturliga miljö måste snabbt upptäckas och bekämpas.

På Naturvårdsverkets websida hittar du information om invasiva arter och hur de bekämpas. 

> Naturvårdsverkets websida < 

Vad måste jag göra för att minska spridningen?

Som privatperson har du vissa skyldigheter när det gäller att förhindra att invasiva arter kommer in i landet och sprids. Det handlar mest om att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård eller dina exotiska husdjur som kan bli invasiva om de kommer ut i naturen.

Här på Naturvårdsverkets websida hittar du information om vad du som privatperson kan göra.

Sidan granskad 26 oktober 2021 Kommentera sidan