Livsmedelslokaler

Olika typer av hantering av livsmedel ställer olika krav på lokalerna där hanteringen sker.

Alla verksamheter ska uppfylla kraven i punkt 1. Om beredning sker i verksamheten kan kraven i punkt 2 och 3 bli aktuella.

1. Generellt

 • Ytor i lokalen ska vara släta täta och lätta att rengöra.
 • En toalett som är avsedd för personal ska finnas.
 • Vid personaltoaletten ska möjlighet till handtvätt finnas.
 • Ett städutrymme som innehåller en utslagsvask med möjlighet till varmt och kallt vatten samt ytor för förvaring av all städutrustning ska finnas. Utrymmet bör vara ventilerat.
 • Tillräckliga förvaringsutrymmen ska finnas så att golvförvaring inte förekommer.
 • Alla inventarier ska placeras så att det är lätt att rengöra runt och under eller så tättslutande mot andra ytor att smuts inte kan bli kvar i springorna.
 • Lokalen ska vara sådan att skadedjur har svårt att ta sig in.
 • Undvik i största möjliga mån att ha trösklar och vinklar i lokalen som försvårar rengöringen.

2. Verksamheter med hantering av öppna livsmedel 

Till exempel caféer, gatukök, mottagningskök

 • Vid all form av hantering av oförpackade livsmedel ska möjlighet till handtvätt finnas lättillgängligt.
 • En varumottagning där ytterförpackningar tas av ska finnas skiljt från beredningsutrymmen.
 • En sköljho ska finnas i anslutning till beredningen. OBS! Detta får inte vara samma som handtvättstället.
 • Personaltoaletten ska ha ett förrum om den är i anslutning till utrymme där öppna livsmedel hanteras eller ren disk förvaras.
 • Tillräckligt utrymme i kylar och frysar ska finnas så att olika livsmedel kan hållas separerade.
 • Beredningsytor ska finnas i beredningsutrymmet för att kunna skilja livsmedel som ska värmebehandlas från livsmedel som är avsedda att serveras som de är.
 • Planera lokalen så att smutsig disk och sopor inte tas samma väg som färdig mat och råvaror.
 • Om servering sker på porslin ska ett separat diskutrymme finnas.

3. Verksamheter med beredning från råvaror 

Till exempel restauranger, storkök, livsmedelsindustrier

 • Separata sköljhoar ska finnas för kallskänk och varmkök
 • Om jordiga grönsaker eller rotfrukter används ska ett renseri finnas skiljt från resten av beredningen.
 • Om mer omfattande beredning av deg förekommer bör ett separat degrum finnas, skiljt från övriga beredningsutrymmen.
 • Om hela djur tas in ska separat utrymme finnas för rensning och styckning finnas, skiljt från övriga beredningsutrymmen.

Exempel på korrekta flöden i en livsmedelslokal

Illustration korrekta flöden i livsmedelslokal

Sidan granskad 4 september 2019 Kommentera sidan