Åtgärder som kan vidtas om det finns brister vid kontrollen av verksamheten

Om det finns brister i någon form, som riskerar att livsmedel inte kan hanteras och produceras säkert, måste åtgärder vidtas av er för att rätta upp detta.

Det finns olika myndighetssteg som kan användas beroende på vilken risk som förekommer.

Flödesschema som visar vilka åtgärder vi som myndighet kan vidta vid brister (PDF öppnas i nytt fönster).

Sidan granskad 5 september 2019 Kommentera sidan