Foto: Vibeke Aronsson

Livsmedel

I kommunen finns allt från små sommaröppna caféer till skolor, livsmedelsbutiker och verksamheter med industriell tillverkning. För att försäkra dig om att dessa verksamheter håller en hög och säker kvalitet kontrolleras alla verksamheter av kommunens livsmedelsinspektörer.

Här kan du läsa om hur du registrerar din livsmedelsverksamhet och hur du går tillväga om du misstänker att någon blivit matförgiftad. Här finns också information om hur du med enskild brunn kontrollerar ditt dricksvatten.

Sidan granskad 3 september 2019 Kommentera sidan