Allmänna råd vid algblomning

Algblomning påverkas av vindförhållanden och temperatur. De kan bli mycket lokala och vara olika från dag till dag. Var försiktig om det är algblomning där du tänker bada.

Allmänna råd om vad man ska göra vid en algblomning och var man vända sig för information om hälsofrågor

 • Tänk på att algblomningar kan bli mycket lokala. Var försiktig om det är algblomning där du tänker bada.
 • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten:
  - när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara
  - om ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna
  - då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna gryn som liknar mycket små barr.
 • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser bottnen på 0,5-1 meters djup.
 • Om du har badat i en algblomning - skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
 • Barn och djur är högriskgrupper. Låt inte barn eller djur vistas på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap.
 • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
 • Meddela om du upptäcker algblomningar, i första hand till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller närmaste länsstyrelse.

Symptom som kan uppstå efter kontakt med algblomning eller efter att man fått i sig vatten med algblomning

 • Diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägarna, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia.
 • Symptomen kommer efter några timmar (högst 12 timmar) och varar i 1-3 dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt stora mängder vatten som innehåller stora mängder alger, det vill säga vatten där det tydligt syns att det är algblomning.

Aktuell lägesbild för algblomning hittar du här

Sidan granskad 7 juli 2022 Kommentera sidan