Egen brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Du som har en egen brunn ansvarar själv för brunnen och kvaliteten på dricksvattnet. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du ta prover regelbundet.

Kontrollera ditt dricksvatten regelbundet

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, minst vart tredje år. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prover eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Provtagningsflaskor kan hämtas på kommunkontoret i Mörbylånga. Du kan även få dem hemskickade (efter överenskommelse). Betalning sker med Swish eller betalkort.

Provflaskorna ska märkas noggrant med fastighetsbeteckning och alltid transporteras tillsammans med kylpåsar och följesedel i den gröna kylväskan.

Vattenproverna lämnas sedan in i servicecentret på kommunkontoret i Mörbylånga alternativt på reningsverket i Färjestaden (Turistvägen), i en låda till höger innanför grindarna. Inlämning sker tisdagar före klockan 14.00. Helgfria vardagar kl. 8-16 finns även möjlighet att lämna prover på inlämningsställe på Netto Taxi (Bring Express), Öselvägen 2 i Kalmar.

Provtagning ska göras samma dag som proverna lämnas in.

Enskilda brunnar omfattas av Livsmedelsverkets "Råd om enskild dricksvattenförsörjning". I rådet finns angivet de parametrar som bör undersökas minst en gång vart tredje år. Tillsammans innehåller de båda provpaketen "Mikrobiologisk analys" och "Kemisk analys" de parametrar som finns i rådet.

 

Provtagningsavgift (priser från 1 juni 2021)

Mikrobiologisk analys, 238 kr
Kemisk analys, 279 kr
Paketpris mikrobiologisk + kemisk analys, 394 kr
Radon, 34 kr

 + frakt (vid ev. hemleverans), 65 kr

Avgiften betalar du direkt när vattenproverna hämtas hos servicecenter i Mörbylånga. Du betalar med kort eller Swish (swishnummer: 123 127 32 26). När du betalar med Swish ska fastighetsbeteckningen anges som referens.

QR-kod Brunnsvattenprov Scanna QR-kod för betalning

Parametrar i provpaketen

Kemisk analys:
COD(Mn)
Konduktivitet
pH
Alkalinitet
Turbiditet
Färg
Lukt
Ammoniumkväve, NH4-N
Ammonium, NH4
Nitritkväve, NO2-N
Nitrit, NO2
Fosfatfosfor, PO4-P
Fosfat, PO4
Fluorid, F
Nitratkväve, NO3-N
Nitrat, NO3
Klorid, Cl
Sulfat, SO4
Järn, Fe
Kalcium, Ca
Kalium, K
Koppar, Cu
Magnesium, Mg
Mangan, Mn
Natrium, Na
Hårdhet, total

Mikrobiologisk analys:
Odlingsbara mikroorg. 22°C, 3 dygn
E.coli
Koliforma bakterier 37°C

Provsvar

Analyserna utförs av SGS Analytics Sweden AB och tar ca 2-3 veckor. Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen.

Sidan granskad 1 oktober 2021 Kommentera sidan