Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Miljö, hälsa och livsmedel

Miljö, hälsa och livsmedel

Kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete syftar till att bevara och förbättra livsmiljö och hälsoskydd för människor och djur.

Genom tillsyn och förebyggande arbete ser vi till att lagar och föreskrifter som rör vår miljö och vår hälsa följs. Vårt arbete handlar i huvudsak om prövning och tillsyn över företag och anläggningar samt rådgivning och information. De viktigaste lagarna inom vårt område är miljöbalken och livsmedelslagen.

Vårt arbetsfält är brett och omfattar bland annat:
  • miljöskydd
  • miljöövervakning
  • livsmedelstillsyn
  • lantbrukstillsyn
  • dricksvatten
  • avlopp
  • avfallshantering
  • hälsoskydd
Sidan granskad 20 augusti 2019 Kommentera sidan