VA & Fjärrvärme


Jens Olsén

VA och fjärrvärmechef
jens.olsen@morbylanga.se
Tfn: 0485 - 470 57

Ledningsnät / Drift

Peter Eriksson

VA- ingenjör/ Tf Driftchef 
peter.eriksson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 41


Taxor och avgifter / Frågor kring lån vid VA-anslutning

Maj Wahlström

Administratör
vattenfjarrvarme@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 43 


Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Jörgen Håkansson

Projektledare VA
jorgen.hakansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 64

Sidan granskad 8 november 2021 Kommentera sidan