Plan och bygg

Fredrik Meurling

Planchef
fredrik.meurling@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 51

Mikael Kaiser

Bygglovschef
mikael.kaiser@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64

Marcus Lundkvist (föräldraledig)

Tf. Stadsarkitekt
marcus.lundkvist@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 11


Byggnadsinspektörer och bygglovhandläggare

miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Telefontider
Måndag: 10-12 (0485-470 00) 
Tisdag: 10-12 0485-470 00)
Onsdag: 10-12 (0485-470 00)
Torsdag: 10-12 (0485-470 00)
Fredag: ingen telefontid

Byggnadsinspektörer
David Andersson-Junkka
Eva Olsson
Arne Andersson
Ricky Mehrabi

Bygglovhandläggare
Emma Lindell
Moa Johansson


Förhandsbesked 

Emilie Roos
Planarkitekt
emilie.roos@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 75

Marcus Lundkvist (föräldraledig)
Planarkitekt
marcus.lundkvist@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 11


Strandskydd

Liselotte Hagström
Miljöhandläggare
liselotte.hagstrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 80 


Registrator

Katia Jogmark
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 03

Sidan uppdaterad 1 september 2022 Kommentera sidan