Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Kontakter Bygga, Bo & Miljö/Samhällsbyggnad/Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplan och detaljplaner

Marie-Christine Svensson

Stadsarkitekt, Plan- och byggchef
marie-christine.svensson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64


Planarkitekter

Ylva Hammarstedt
ylva.hammarstedt@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 98

Ylva Hartman-Magnusson
ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 46

Anders Andersson
anders.andersson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 69

Anita Karlsson
anita.k.karlsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 17

Fredrik Meurling
fredrik.meurling@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 51

Marcus Lundkvist
marcus.lundkvist@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 11

Emilie Roos
emilie.roos@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 75

Nazanin Ekblad
nazanin.ekblad@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 34


Miljöhandläggare

Magdalena Andersson
magdalena.andersson@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 80


Registrator

Katia Jogmark
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 03

Sidan uppdaterad 6 september 2021 Kommentera sidan