Samhällsbyggnad


Daniel Jonsson

Samhällsbyggnadschef
daniel.jonsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 40

 

Marie-Christine Svensson

Stadsarkitekt, Plan- och byggchef
marie-christine.svensson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64

 • Plan och bygg

Fredrik Wermelin

Mark- och exploateringschef
fredrik.wermelin@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 52

 • Mark och exploatering
 • Infrastruktur
 • Kollektivtrafik

Staffan Åsén

Miljöchef
staffan.asen@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 44

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Smittskydd
 • Alkohol- och tobakstillsyn
 • Livsmedelstillsyn
 • Vattenförvaltning

Per Gustafsson

Gatu- och servicechef
per.gustafsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-47042

 • Hamnar
 • Grönytesskötsel
 • Gator och vägar
Sidan uppdaterad 9 augusti 2019 Kommentera sidan