Samhällsbyggnad


Daniel Jonsson

Samhällsbyggnadschef
daniel.jonsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 40

 

Mikael Kaiser

Bygglovschef
mikael.kaiser@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64

 • Bygglov 

Fredrik Meurling

Planchef 
fredrik.meurling@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 51

 • Detaljplaner och översiktsplan

Marcus Lundkvist (föräldraledig)

Tillförordnad stadsarkitekt
marcus.lundkvist@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 11

 • Plan och bygg

Fredrik Wermelin

Mark- och exploateringschef
fredrik.wermelin@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 52

 • Mark och exploatering
 • Infrastruktur
 • Kollektivtrafik

Staffan Åsén

Miljöchef
staffan.asen@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 44

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Smittskydd
 • Alkohol- och tobakstillsyn
 • Livsmedelstillsyn
 • Vattenförvaltning

Oscar Björk

Gatu- och servicechef
oscar.bjork@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 42

 • Hamnar
 • Grönytesskötsel
 • Gator och vägar
Sidan uppdaterad 28 juli 2022 Kommentera sidan