Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Kontakter Bygga, Bo & Miljö

Kontakter Bygga, Bo & Miljö

Daniel Jonsson

Samhällsbyggnadschef
daniel.jonsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 40

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Smittskydd
 • Alkohol- och tobakstillsyn
 • Livsmedelstillsyn
 • Vattenförvaltning
 • Mark och exploatering
 • Infrastruktur
 • Hamnar
 • Kollektivtrafik
 • Grönytesskötsel
 • Gator och vägar
 • Plan och bygg

Tobias Meister

Mätningsingenjör
E-post: kartmat@morbylanga.se
Tfn direkt: 0485-470 37


Jens Olsén

VA och fjärrvärmechef
jens.olsen@morbylanga.se
Tfn: 0485 - 47057

 • Vatten & Avlopp
 • Fjärrvärme 
Sidan uppdaterad 15 augusti 2019 Kommentera sidan