Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Karta och geografisk information

Karta och geografisk information

Fastighetskarta (öppnas i nytt fönster)

Välkommen till kommunens fastighetskarta. Här kan du göra följande:

  • Söka efter adress eller fastighetsbeteckning. 
  • Skriva ut kartan och rita eller mäta på kartan.
  • Se kartan i flygbildsformat genom att välja lagerlistan på den högra sidan och sedan ortofoto 2015.
  • Få information om samhällsbyggnad genom att välja lagerlistan på den högra sidan. Här finns kommunens detaljplaner samt översiktsplanens riktlinjer för framtida planering. Här finns även de områden som ingår i sammanhållen bebyggelse, strandskyddat område längs kusten, område av riksintresse för kulturmiljövården och område med landskapsbildsskydd.
Sidan granskad 8 maj 2019 Kommentera sidan