Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Fiber - Mobiltäckning 3G/4G

Fiber

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och ibland lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

Mörbylånga kommun har valt att inte bygga ut fibernätet i egen regi utan utbyggnaden sker av privata aktörer. Är du intresserad av att ansluta dig till fiber hänvisar till den aktör som är aktiv eller har byggt ut sitt fibernät i just ditt område.

Kontaktuppgifter till aktörer som bygger ut fibern

IP-only: www.ip-only.se/privat/

Zitius: www.fibertillalla.se

I de tätorter där Telia redan byggt ut fibernätet kan man beställa fiber på www.oppenfiber.se.

Om du är osäker på vilken aktör som du bör kontakta för just ditt område är du välkommen att kontakta oss på kommunen.

Information om avvecklingen av kopparnätet

I takt med att fibern byggs ut avvecklas kopparnätet successivt. Det är Telia som ansvarar för dagens kopparnät.

Mer information hittar du på www.telia.se/framtidensnat.

Mobiltäckning 3G/4G

Via täckningskollens hemsida kan du se hur bra mobiltäckningen är där du bor.

För att komma till täckningskartan på täckningskollens hemsida ska du gå ner till "Kolla täckning", välja "Publika mätningar", och därefter klicka på "Se täckningskarta".
På sidan kan du välja att se diverse operatörers täcknignsgrad både för 3G och 4G.

Sidan uppdaterad 16 april 2021 Kommentera sidan