Vattenvård

Solens och vindarnas ö, Öland, är Sveriges torraste landskap. Hur får vi Ölands begränsade vattenresurser att räcka till för alla som lever och verkar på Öland?

Kommunen driver ett vattenprojekt med målet att samla in kunskap och erfarenheter från de som bor och verkar inom kommunen. Målet är också att hitta lämpliga platser för att hålla kvar vatten i landskapet som ger positiva effekter på flera sätt. Inom projektet kan kommunen hjälpa till med utredningar av områden samt ordnandet av finansiering för genomförande.

Genom att på lämpliga platser fördröja vattnets väg genom landskapet, kan bland annat:

  • risken för översvämmade markytor minskas
  • miljöer för den biologiska mångfalden förbättras, t.ex. lekområden för fisk
  • möjligheten för grundvattenbildning till dricksvatten ökas
  • vattnet renas för en förbättrad kustmiljö och hav
  • bättre möjligheter för bevattning skapas

En förbättrad vattenbalans i landskapet med åtgärder på rätt platser gynnar alla som bor och verkar på Öland och besöker ön, nu och in i framtiden.

Vill du veta mer om projektet?

Skulle du vilja göra en vattenåtgärd?
Eller har du idéer och kunskap om vatten som du vill dela med dig av?

Kontakta gärna projektledare
Michael Ingard
0485-479 06
michael.ingard@morbylanga.se

Detta projekt har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Kalmar län.

Sidan uppdaterad 20 december 2019 Kommentera sidan