Projekt Strandskogen – unika värden för människa och natur

Vill du lära dig mer om Strandskogens unika värden för människa och natur? Då kan du ladda ner broschyren som beskriver Strandskogens geologi, som ger förutsättningar för ett rent dricksvatten.

Broschyren beskriver Strandskogens geologi, som ger förutsättningar för ett rent dricksvatten. Strandskogens vattentäkt är regionalt viktig och den enda i kommunen där grundvatten kan magasineras.

I broschyren kan du också läsa om några av de över 200 rödlistade arter som finns i Strandskogen, till exempel det tjusiga praktbyxbiet.

Elever i klass 3 och 6 på Glömmingeskolan har varit engagerade i projektet. De har med stor iver och nyfikenhet letat efter insekter och svampar i markerna.

Broschyren har tagits fram inom ett så kallat LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) med syfte att öka kunskapen om Strandskogens värdefulla natur och vattentäkt.

Broschyr: "Strandskogens naturvärden och viktiga vattentäkt".

Broschyren är framtagen genom ett LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) i samarbete mellan Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Sidan granskad 6 september 2019 Kommentera sidan