Koldioxidbudget

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat så att det blir varmare. Hittills har jorden blivit mer än en grad varmare jämfört med förindustriell tid. För att begränsa en temperaturökning på jorden som kommer få allvarliga konsekvenser behöver omfattande utsläppsminskningar göras.

Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid som släppts ut i kommunen och visar på hur mycket koldioxid som kan släppas ut fram till 2045, för att Mörbylånga som geografiskt område ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur om max 2°C, helst 1,5 °C, enligt Parisavtalet.

Koldioxidbudgetens omfattning skiljer sig lite från nationella klimatmålet. Det nationella klimatmålet tar sikte på parisavtalets mål men de skiljer sig i avseende hur Sverige ska bidra till parisavtalets mål.

Koldioxidbudgeten förutsätter en snabbare minskningstakt, delvis utifrån hur minskningen av utsläppen ska ske på olika delar av jorden. Rika länder har bättre förutsättningar att vidta snabba åtgärder och bör därför ta ett större ansvar för att minska utsläppen.

Mörbylångas koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Mörbylånga kommuns gränser.

Här hittar du Mörbylånga kommuns digitala koldioxidbudget (verktyget fungerar bäst i webbläsaren Chrome) och rapporten för koldioxidbudget 2022-2045 som PDF-fil.

Konsumtionen är inte medräknad

Koldioxidbudgeten inkluderar inte våra utsläpp baserade på konsumtion. Konsumtionsbaserade utsläpp sker istället på de platser där varorna vi köper produceras, ofta utanför landets gränser. Koldioxidbudgeten redovisar de utsläpp som sker i Mörbylånga kommun. Dock har utsläpp för utrikes flyg och utrikes sjöfart lagts till då dessa är betydande utsläppskällor som i vill mån kan styras av invånarnas beteende. 

Men utsläppen vid produktion och transporter som sker i andra delar av världen på grund av den konsumtion som sker i Mörbylånga kommun är stor och att vidta åtgärder för att minska konsumtionsutsläppen är minst lika viktigt som att hålla en lokal koldioxidbudget. Utsläppen som en person i Sverige genererar genom sin konsumtion i andra delar av välden motsvarar ca 9 ton koldioxid per person och år. En långsiktigt hållbar nivå är 1 ton koldioxid per person och år.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser - Naturvårdsverket

Vad gör kommunen för att minska utsläppen?

Genom kommunens vision och mål i klimatstrategin har man kommit en bit på vägen. Kommunen har satt upp flera laddstolpar för elbil till våra verksamheter, vi har bytt ut stor del av kommunbilarna till el- och biogasdrift och köpt in elcyklar för till exempel hemtjänst och förskolor.

Flygresor och bilresor med fossila bränslen klimatkompenseras sedan flera år. De pengar som samlas in via klimatkompenseringssystemet återinvesteras i klimatsmart resande. Dessutom rullar kollektivtrafikens bussar på biogas och Ölands andra tankställe för biogas har öppnat.

Här hittar du kommunens klimatstrategi och mer information om kommunens klimatarbete.

Så kan du minska dina utsläpp

Vill du mäta din egen klimatpåverkan och se hur du kan bidra, testa något av dessa verktyg:

Tips om vilka val du kan göra i din vardag för minska dina utsläpp finns på Naturvårdsverkets hemsida. 

Vill du som invånare eller företag engagera dig så kan vår energi- och klimatrådgivare hjälpa till med hur du kan minska din energi och klimatbelastning.

Energi- och klimatrådgivning - morbylanga.se

Sidan uppdaterad 29 april 2022 Kommentera sidan