Solenergi

Öland är ett av Sveriges solsäkraste områden och solens strålar ger oss möjlighet till förnybar och säker solenergi. Solenergi, som kommer från solpaneler, kan användas för att värma våra hus och för att göra förnybar el. Solfångare ger solvärme. Solceller ger el. 

Både solfångare och solceller riktas förstås mot solen, helst åt söder. Om man kan placera solpanelerna både i söderläge och mot österläge och västerläge uppnås en längre produktionstid vilket kan vara klokt om man har tänkt sig att producera solenergi för eget behov. Om tanken är att sälja all produktion kan ett rakt söderläge ge en större totalvolym.

Solceller. Foto: Elvira Laneborg Använd solen till att producera energi. Foto: Elvira Laneborg

Solfångare finns i två huvudvarianter; vakumrörsolfångare och plana solfångare. Numera finns även solceller integrerade i t.ex. takmaterial. Solfångare ger mest när det är varmt ute, huvudsakligen i perioden maj till oktober. Solceller borde egentligen heta dagsljusceller eftersom de ger energi så fort det är ljust. Det finns tre typer att välja mellan: kiselsolceller, tunnfilmssolceller och hybrider. 

Solpaneler tycker inte om skugga, se därför till att placera panelerna så att inget skymmer dem. En liten skugga från en flaggstång kan ibland påverka hela anläggningen.

Priser och kvalitet varierar. Ta in information från flera leverantörer och jämför.

Bygglov krävs i vissa fall

I Mörbylånga kommun kan det i vissa fall krävas bygglov för solenergianläggningar inom detaljplanerat område, men inte inom  "sammanhållen bebyggelse" och utanför planlagt område. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade inom detaljplanerat område kan kräva bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt förändras. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. En bedömning om byggnadens yttre väsentligt ändras görs av tjänsteman på kommunens bygglovavdelning. 

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial inom detaljplanerat område är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området 
Sidan uppdaterad 13 augusti 2020 Kommentera sidan