Förnybar energi

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

Öland är solen och vindarnas ö och här finns goda förutsättningar för förnybar energi. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bioenergi är energi som framställs av biomassa, som till exempel växter och växtdelar.

När vi använder förnybar energi påverkar vi inte kommande generationers möjligheter att få ren energi och en bra miljö. Därför är förnybar energi klimatvänlig i jämförelse med energi som kommer från till exempel så kallade fossila energikällor som olja, diesel och kolkraft.

Ölands landskap och väderförhållanden inbjuder till att nyttja förnybar energi som vind, sol och biomassa. Foto: Elvira Laneborg
Sidan granskad 6 september 2019 Kommentera sidan