Fjärrvärmetaxa 2021

Avgift för villa, max 25 kW växlare 2020 (priser inkl. moms):

Anslutningsavgift: 22 000 kr
Fast avgift: 4 344 kr/år
Förbrukningsavgift: 88,5 öre/kWh

Förbrukningsavgiften för 2021 är en höjning med 26 procent jämfört med 2020 års taxa.

Sidan uppdaterad 26 maj 2021 Kommentera sidan