Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård/Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energirådgivning är kostnadsfri och vänder sig till hushåll, föreningar, småföretag och organisationer.

Du kan få information om energikällor, uppvärmningssystem, gällande regler samt hur du kan minska och effektivisera din energianvändning. Du kan också få information om vilka bidrag som finns att söka.

Låna en elmätare!

Elmätare finns att låna på biblioteken i Mörbylånga, Färjestaden och Degerhamn samt på kommunkontoret i Mörbylånga.

Med elmätaren kan du mäta dina elektriska apparaters elförbrukning och få en uppfattning om vilka apparater i ditt hem som drar mest och minst ström.

Sidan uppdaterad 7 maj 2020 Kommentera sidan