Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå lite längre i sitt klimatarbete än att bara uppfylla de satta europeiska miljömålen. I januari 2011 skrev Mörbylånga kommun på avtalet.

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå lite längre i sitt klimatarbete än att bara uppfylla de satta europeiska miljömålen.

I januari 2011 skrev Mörbylånga kommun och Borgholm Kommun på avtalet. Därmed antog kommunerna utmaningen att sänka sina koldioxidutsläpp, göra en utsläppsinventering och åtgärdsplan för uthållig energi samt att dela våra erfarenheter och kunskaper med andra kommuner och städer för att gynna ett framgångsrikt gränsöverskridande klimatarbete. Tillsammans med Borgholms kommun har vi tagit fram en energiplan, en så kallad ISEAP.

Syftet med avtalet är att som kommun minska koldioxidutsläppen med mer än 20 % innan år 2020 och samtidigt lyfta fram det klimatarbete som bedrivs på lokal nivå. Att skriva på Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen och det är öppet för både stora och små kommuner. Avtalet är till för kommuner i hela världen men majoriteten av de nästan 10 000 som hittills har skrivit under är belägna i Europa.

Sidan granskad 6 september 2019 Kommentera sidan