Energieffektivisering

I arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun 2025 arbetar vi med att effektivisera energianvändningen i de kommunala byggnaderna, såväl i kommunhuset som t.ex. i våra skolor och äldreboenden.

Vi måste även minska energiåtgången och klimatpåverkan från våra transporter. De fordon som vi använder i Mörbylånga kommun byts successivt ut mot mer miljövänliga och bränslesnåla fordon. Mörbylånga kommuns inriktning för nyanskaffning av fordon är biogas och el. Elbilarna måste självklart laddas med grön el, någon som kommunen har avtal på.

Vi arbetar även för att höja andelen nyttjad kollektivtrafik och för att bli bättre på att använda webbmötesteknik och resfria möten. En stor del av kollektivtrafiken körs på biogas. De fordon som inte kan köras på biogas kommer att drivas med syntetiskt biobränsle HVO (HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil eller vätebehandlad vegetabilisk olja). Det finns även planer på att byta ut diesel mot HVO i de fordon som tekniska avdelningen använder.

När det gäller energieffektivisering i kommunens fastigheter är det av högsta prioritet att byta ut oljan som uppvärmningsform.

Sidan uppdaterad 6 september 2019 Kommentera sidan